Netradicinis ugdymas

Valdorfo pedagogikos ugdymas Lietuvoje

Atnaujinta: 2016 12 28

Tikslas – išugdyti harmoningą, laisvą ir atsakingą asmenybę, nusiteikusią nuolat mokytis, tobulėti, gebančią kelti sau prasmingus asmeninio, visuomeninio bei profesinio gyvenimo tikslus, pajėgią integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, susiformavusią įsisąmonintą humanistinių vertybių sistemą ir pasiryžusią ja grįsti savo gyvenimą

Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija

Šią sampratą įgyvendina: