Profesinis mokymas

Trumpas aprašymas

Atnaujinta: 2017 12 06

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis. Pirminis profesinis mokymas gali būti tik formalusis, o tęstinis – ir formalusis, ir neformalusis. Formaliojo profesinio mokymo programas vykdo 70 valstybinių ir 3 nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos. Formalusis pirminis profesinis mokymas teikiamas asmenims, turintiems pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, specialiųjų poreikių asmenims, taip pat, asmenims, neturintiems vidurinio ar pagrindinio išsilavinimo. Pirminio profesinio mokymo įstaigose kartu su kvalifikacija galima įgyti ir pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas vykdo 5 darbo rinkos mokymo centrai, pirminio profesinio mokymo programas įgyvendinančių įstaigų suaugusiųjų mokymo skyriai, aukštojo mokslo įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos. Formalusis tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmenims, jau turintiems kvalifikaciją, tačiau norintiems ją tobulinti ar įgyti kitą kvalifikaciją. Neformalųjį profesinį mokymą pagal poreikį gali teikti kiekvienas profesinio mokymo teikėjas. Neformalusis profesinis mokymas teikiamas pagal asmens ar darbdavio poreikį (užsakymą).

Profesinį mokymą Lietuvoje reglamentuoja

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas.