Profesinis mokymas

Kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai

Atnaujinta: 2021 06 08

Kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai, kuriuos išduoda profesinio mokymo teikėjai, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą

Profesinio mokymo diplomas – įgytą kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, išduodamas asmenims, gavusiems kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įteigiamą vertinimą

Pažymėjimas - išduodamas asmenims, baigusiems profesinio mokymo programos modulį, ir įgijusiems kompetenciją ar gavusiems savišvietos ar neformaliuoju būdu įgytų dalies atitinkamos kvalifikacijos kompetencijų teigiamą įvertinimą

Teisės aktai

 

Nuorodos

          Su Mokinių registru susijusi informacija