Profesinis mokymas

Licencijavimas

Atnaujinta: 2021 06 08

Formaliojo profesinio mokymo veikla yra licencijuojama. Licencija suteikia teisę vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Licencijuojamai veiklai taikomas griežtas modelis, t. y. prieš pradedant veiklą, atliekamas pareiškėjo teoriniam ir praktiniam mokymui turimų išteklių ekspertinis vertinimas. Jį atlieka Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, išduodamas ekspertizės aktą (aktus) su teigiama ar neigiama išvada. Teigiami ekspertizės aktai yra pagrindas išduoti (papildyti, patikslinti) licenciją.

Licencijavimo dokumentai, jų pateikimo terminai, būdai, dokumentų nagrinėjimo tvarka, detaliai aptarti Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822, 9 punkte.

Licencijai gauti turi būti pateikta nustatytos formos paraiška ir dokumentai. Paraiška ir būtini dokumentai gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (el.p. smmin@smm.lt) ir (ar) pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, taip pat siunčiami paštu arba teikiami tiesiogiai kreipiantis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją adresu: A. Volano g. 2, Vilnius

Licencijų išdavimas yra administracinė paslauga, kurios detalus aprašymas skelbiamas ministerijos svetainėje

 

Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“