Profesinis mokymas

Priėmimas

Atnaujinta: 2020 06 26

Nuo 2020 m. priėmime į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, bet ir I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos.

Nuo 2017 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta internetu. Norintieji įstoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/.

Priklausomai nuo turimo išsilavinimo, profesinio mokymo įstaigose galima įgyti tokią profesinę kvalifikaciją:

Asmenims, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo

Asmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą
 

Profesinę kvalifikaciją (vyresniems nei 16 m.) (mokymosi trukmė 2 metai) Profesinę kvalifikaciją (mokymosi trukmė 2 metai)
 
Profesinę kvalifikaciją (mokymosi trukmė 1–2 metai)
Profesinę kvalifikaciją ir pagrindinį išsilavinimą (iki 16 metų) (mokymosi trukmė 3 metai)

Profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 3 metai)

 

Specialiųjų poreikių asmenims trukmė 3 m.
 • Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra.
 • Mokymas pagal profesinio mokymo programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis.
 • Mokiniams mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją gauna didesnę.
 • Pagal mainų projektus nemažai mokinių išvyksta atlikti praktikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.
 • Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.
 • Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.
 • Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas patenkinti savo pomėgius: gali dalyvauti techninės kūrybos, kultūrinėje veikloje, sportuoti bei kt. Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) tinklalapyje www.aikos.smm.lt
 • Informacijos apie profesinio mokymo įstaigų atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas ieškokite jų interneto svetainėse.

Sektoriniai praktinio mokymo centrai

Naujai suremontuotos patalpos, moderni, šiuolaikiška įranga. Taip šiandien atrodo atnaujintos Lietuvos profesinio mokymo įstaigos. Neatpažįstamai jos pasikeitė per pastaruosius metus, kai sėkmingai veikiančiose profesinio mokymo įstaigose už ES lėšas įkurti šiuolaikiški sektoriniai praktinio profesinio mokymo centrai.

Pagal Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą įrengti 42 tokie centrai, kurių įranga gali naudotis ir kitos profesinio mokymo įstaigos, taip pat kolegijos, universitetai bei įmonės.

Pastaruoju metu vis daugiau jaunuolių renkasi profesinį mokymąsi. Tokį šių mokyklų populiarumą nulėmė kelios priežastys. Visų pirma, profesinės mokyklos dėl trumpesnio mokymo laiko gali operatyviau atsiliepti į kvalifikuotų specialistų paklausą rinkoje, todėl baigusiems lengviau susirasti darbą.

Be to, profesinė mokymo įstaiga neužtveria kelių tolesnėms specialybės studijoms kolegijoje ar universitete. Netgi priešingai – jeigu gerai mokeisi, stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai, o baigiamojo kvalifikacijos egzamino įvertinimas gali atstoti vieną valstybinį egzaminą. O šiuolaikinėje rinkoje ypač vertinami darbuotojai, greta universiteto ar kolegijos diplomo turintys ir profesinę kvalifikaciją, įgytą profesinio mokymo įstaigoje.

Teisės aktai, reglamentuojantys 2020 m. priėmimą į profesinį mokymą:

 1. Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas
 2. 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai
 3. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas
 4. Profesinio mokymo sutartis
  1. Dvišalės profesinio mokymo sutarties formos pavyzdys
  2. Trišalės profesinio mokymo sutarties formos pavyzdys
 5. Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas