Pradinis ugdymas

Tarptautiniai dokumentai, literatūra

Atnaujinta: 2019 08 01

Tarptautinės organizacijos, tokios kaip Europos Komisija, Jungtinių tautų Švietimo, mokslo, ir kultūros organizacija UNESCO, Europos mokyklų tinklas, Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija OECD nagrinėja Europos ir kitų šalių situaciją švietime ir pateikia apibendrintas išvadas. Su dokumentais, susijusiais su pradinio ugdymo programos vykdymu galima susipažinti oficialiose organizacijų svetainėse ir pateiktose nuorodose: