Švietimas

Vidurinis ugdymas

Atnaujinta: 2018 02 20

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijų III–IV klasės ar 11 ir 12 vidurinės mokyklos klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Į programą gali būti įtraukti profesinio mokymo programos moduliai. Pagal vidurinio ugdymo programą galima mokytis vidurinėse mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose.  

Mokiniai taip pat gali rinktis ugdymą, labiau atitinkantį jų vertybes, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras. Toks ugdymas teikiamas netradicinio ugdymo mokyklose. Netradicinio ugdymo mokyklos gali dirbti pagal savo pačių pasirengtas programas, tačiau bendras mokomųjų dalykų ir atskiram dalykui skiriamų valandų skaičius 1–12 klasėse nuo valstybiniuose bendruosiuose ugdymo planuose numatytųjų gali skirtis ne daugiau kaip 25 procentais. 

Mokymo sutartys

Ugdymo dokumentai

Vidurinio ugdymo programos aprašas

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija

 

Ugdymo planai

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo planai

2017–2018 mokslo metų kalendorius

Archyvas

Netradicinis ugdymas

Specialusis ugdymas

Tautinių mažumų švietimas

Vidurinio ugdymo programos akreditacija

Archyvas >>