Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisija

Atnaujinta: 2013 07 09

            Genoveita Krasauskienė, švietimo ir mokslo viceministrė (komisijos pirmininkė);

            Regina Klepačienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Švietimo organizavimo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

            Salomėja Gongapševienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

            Edmundas Grigaliūnas, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktorius;

            dr. Mečislavas Griškevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas;

            Ovidijus Damskis, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas;

            Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė;

            Audronė Šuminienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

            Dalia Švelnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

            Liudas Tamulevičius, Varėnos rajono  savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją;

            Vladas Trakimavičius, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorius.

 

            Švietimo ir mokslo ministro įsakymai dėl komisijos sudėties >>