Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų direktorių 2018 metų užduotys

Profesinio mokymo įstaigos

Nr. Įstaigos pavadinimas Vardas , pavardė
1. Alytaus dailiųjų amatų mokykla Arvydas Švirmickas
2. Anykščių technologijos mokykla Ramūnas Zlatkus
3. Aukštadvario žemės ūkio mokykla Jonas Kazlauskas
4. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras l.e.p. Dainius Žukauskas
5. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla  Ilona Šedienė
6. Jonavos politechnikos mokykla  Virginija Milinavičienė
7. Joniškio žemės ūkio mokykla Liudas Jonaitis
8. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla  Vytautas Jurėnas
9. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla l.e.p. Jonas Jočiūnas
10. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Sniega Marčiukaitienė
11. Kauno taikomosios dailės mokykla Daina Rožnienė
12. Kauno technikos profesinio mokymo centras Paulius Čiapas
13. Kėdainių profesinio rengimo centras  Dangiras Kačinskas
14. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras Dalia Martišauskienė
15. Klaipėdos laivininkų mokykla Edmundas Kvederis
16. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Valentinas Radavičius
17. Klaipėdos technologijų mokymo centras Violeta Petrušienė
18. Klaipėdos turizmo mokykla Audrius Kurlavičius
19. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla   Lina Kaušakienė
20. Marijampolės profesinio rengimo centras  Romualdas Vedlūga
21. Mažeikių politechnikos mokykla Vida Lumpickienė
22. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras  Valentinas Masilionis
23. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla Tautvydas Anilionis
24. Plungės technologijų ir verslo mokykla Audrius Misiūnas
25. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  Jonas Pravilonis
26. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla l.e.p. Diana Giedrikienė
27. Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla l.e.p Egida Skurdauskienė
28. Simno žemės ūkio mokykla Gintautas Radžiukynas
29. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla Ina Budrienė
30. Šiaulių profesinio rengimo centras  Saulius Dargužas
31. Šilutės žemės ūkio mokykla Algimantas Abromaitis
32. Švenčionių profesinio rengimo centras  Milda Gustienė-Vilniškė
33. Tauragės profesinio rengimo centras  Stasys Lapė
34. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Jonas Cesevičius
35. Utenos regioninis profesinio mokymo centras  Zenonas Alekna
36. Varėnos technologijos ir verslo mokykla Vygantas Pavalkis
37. Veisiejų technologijos ir verslo  mokykla Laimutė Vaitiekūnienė
38. Vilkijos žemės ūkio mokykla Dalytė Rudzevičienė
39. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Elena Pelakauskienė
40. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Valdas Serapinas
41. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla l.e.p. Povilas Paškevičius
42. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Rita Pečiukaitytė
43. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vincentas Klemka
44. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras Ernesta Konovalčik
45. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla Valdas Kazlauskas
46. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras  Romualdas Stašinskas
47. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Vytautas Petkūnas
48. Zarasų žemės ūkio mokykla Nijolė Guobienė 
49. Žeimelio žemės ūkio mokykla Antanas Indriulis
50. Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla  l.e.p. Edvardas Jurjonas

Bendrojo ugdymo mokyklos

Nr. Įstaigos pavadinimas Vardas , pavardė
1. „Diemedžio“ ugdymo centras l.e.p. Birutė Šimkuvienė
2. Buivydiškių pagrindinė mokykla Vilma Aponaitė
3. Butrimonių pagrindinė mokykla Vilija Žutautienė
4. Eitminiškių gimnazija Živilė Krasauskienė
5. Gruzdžių vaikų socializacijos centras Henrikas Gaidamavičius
6. Juodšilių „Šilo“ gimnazija Rasa Agintienė
7. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla Renata Aukščionienė
8. Kauno dailės gimnazija Neringa Šiupinskienė
9. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija Kęstutis Bliujus
10. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija Raimundas Simanavičius
11. Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ Tatjana Djačenko
12. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija Gintautas Misiukevičius
13. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija Loreta Jonavičienė
14. Lavoriškių gimnazija Ramunė Katinauskienė
15. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Nerija Moskalionienė
16. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras Girdutė Lepeškienė
17. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla Romualdas Kondrotas
18. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija Emilija Kriščiūnaitė
19. Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba Ivanas Matiulevič
20. Riešės gimnazija Lina Miliuvienė
21. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija Vidmantas Žilius
22. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija Irena Asauskienė
23. Turgelių „Aistuvos“ gimnazija Aušra Voverienė
24. Vėliučionių vaikų socializacijos centras Vitalija Grigaitienė
25. Vilniaus „Šaltinio “ pagrindinė mokykla Ona Jurgilienė
26. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija Doleroza Pilikauskienė
27. Vilniaus lietuvių namai Gintautas Rudzinskas

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos

Nr. Įstaigos pavadinimas Vardas , pavardė
1. Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras l.e.p. Nijolė Šerkšnienė
2. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė Dita Rudinskienė
3. Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Valerija Arbočienė

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos

Nr. Įstaigos pavadinimas Vardas , pavardė
1. Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla Juozas Rimkevičius