Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų direktorių 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2019 metų veiklos užduotys

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos

Nr. Įstaigos pavadinimas
1. Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras
2. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
3. Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Bendrojo ugdymo mokyklos

Nr. Įstaigos pavadinimas
1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
2. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
3. „Diemedžio“ ugdymo centras
4. Gruzdžių vaikų socializacijos centras
5. Vėliučionių vaikų socializacijos centras
6. Vilniaus lietuvių namai
7. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
8. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
9. Kauno dailės gimnazija
10. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
11. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
12. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
13. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija
14. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
15. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija
16. Eitminiškių gimnazija
17. Juodšilių „Šilo“ gimnazija
18. Riešės gimnazija
19. Turgelių „Aistuvos“ gimnazija
20. Buivydiškių pagrindinė mokykla
21. Butrimonių pagrindinė mokykla
22. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla
23. Lavoriškių gimnazija
24. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
25. Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla
26, Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba

Profesinio mokymo įstaigos

Nr. Įstaigos pavadinimas
1.  

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos

Nr. Įstaigos pavadinimas
1. Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla