Švietimo struktūrinė reforma

Švietimo struktūrinė reforma

Atnaujinta: 2020 07 08

Švietimo struktūrinė reforma – viena iš šešių Lietuvos Respublikos Vyriausybės inicijuotų šalies struktūrinių reformų.

Vykdomas esminis švietimo sistemos atnaujinimas, apimantis visus sistemos lygmenis nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo. Jo esminis tikslas – Lietuvos visuomenę parengti dabarčiai ir ateičiai, ugdymą grindžiant 21-ojo amžiaus kompetencijomis.

Įgyvendinant švietimo reformą, siekiama pagerinti mokinių pasiekimus ir sumažinti socialinės atskirties riziką pertvarkant ugdymo turinį, vertinimą, praturtinant ugdymosi aplinką, pagerinant mikroklimatą.

Vienas iš tikslų – švietimo ir mokslo finansavimo sistemą pertvarkyti taip, kad valstybės finansiniai ištekliai būtų naudojami kuo efektyviau,  kad skatintų siekti aukštos švietimo kokybės, didintų aukštojo mokslo konkurencingumą, o švietimo ir mokslo sistemos sukurti rezultatai atitiktų valstybės, visuomenės ir ūkio poreikius.