Teisinė informacija

Tarptautiniai susitarimai

Atnaujinta: 2019 10 10
Armėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje.
Pasirašyta: 2012 02 22
Baltarusija Sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.
Pasirašyta: 2008 01 24
Įsigaliojo: 2010 11 28
Skelbta: 2010 Nr. 139-7150
Bulgarija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1996 04 10
Įsigaliojo: 1997 11 27
Skelbta: 1998 Nr. 3
Brazilija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: Brazilija 2008-07-16.
Įsigaliojo: 2010-05-17.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 60-2962

Čekija

Susitarimas dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 2000 03 31
Įsigaliojo: 2000 09 29

Skelbta: 2000 Nr. 87

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
Pasirašyta: 2011 11 16

Europos Sąjunga Konvencija apibrėžianti Europos mokyklų statutą
Pasirašyta: 2004 12 13
Įsigaliojo: 2005 09 01
Skelbta: 2004 Nr. 178
Filipinai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Filipinų Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
Pasirašyta: Manila, 1995-09-25.
Įsigaliojo: 2005-02-04.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 31-978.

Flandrija 2013-2015 m. bendradarbiavimo programa įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimą.
Pasirašyta: 2012-11-07
Įsigaliojo: 2012-11-07
Graikija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 02 24
Įsigaliojo: 1998 09 24
Skelbta: 1999 Nr. 53
Gruzija Susitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje.
Pasirašyta: 1996 04 12
Įsigaliojo: neįsigaliojusi
Indija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 2001 02 20
Įsigaliojo: 2005 04 08
Skelbta: 2004 Nr. 170
Ispanija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1995 11 22
Įsigaliojo: 1997 12 17
Skelbta: 1997 Nr. 111

Italija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse.
Pasirašyta: 1996 04 04
Įsigaliojo: 1998 05 08
Skelbta: 1997 Nr. 12
Izraelis

Bendardarbiavimo programą švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse 2012-2014 m.
Pasirašyta: 2012-03-06
Įsigaliojo: 2012-03-06

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1994 10 02
Įsigaliojo: 1998 02 27
Skelbta: 1998 Nr. 10

JAV

Susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje.
Pasirašyta: 2018 06 25
Ratifikuota: 2018 12 18, Įstatymas Nr. XIII-1797
Skelbta: TAR 2019 01 30, i.k. 2019-01370
Įsigaliojo: 2019-02-26.

Susitarimas dėl Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje teisinio statuso.
Pasirašyta: 2002 06 14
Įsigaliojo: ratifikuota 2005 06 16
Skelbta: 2003 Nr. 97, 2005 Nr. 82

Susitarimas dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo.
Pasirašyta: 2002 10 15
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Susitarimo memorandumas dėl Fulbraito (Fulbright) akademinių mainų programos.
Pasirašyta: 2008 01 31
Įsigaliojo: 2008 01 31

Jungtinė Karalystė

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1996 11 08
Įsigaliojo: 1998 04 01
Skelbta: 1998 Nr. 10
Kazachstanas Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 2011 10 06
Įsigaliojo: 2013 12 09
Kinija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos švietimo ministerijos susitarimai dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, abipusio pripažinimo Lietuvių k. / Anglų k.
Pasirašyta: 2015-04-27
Įsigaliojo: 2015-11-09

Susitarimas dėl mokslinio-technologinio bendradarbiavimo.
Pasirašyta: 1992 04 22
Įsigaliojo: 1992 04 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 11 08
Įsigaliojo: 1993 11 08
Skelbta: 1994 Nr. 70

Kolumbija Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1995 04 28
Įsigaliojo: 2001 08 20
Skelbta: 2001 Nr. 83
Kroatija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros Švietimo ir Mokslo srityse
Pasirašyta: 2007 12 05
Įsigaliojo: 2008 04 02
Lenkija

Sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų.
Pasirašyta: 1997 02 14
Įsigaliojo: 1997 12 01
Skelbta: 1997 Nr. 106

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 12 17
Įsigaliojo: 2000 01 05
Skelbta: 2000 Nr. 29

Sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje.
Pasirašyta: 1999 12 16
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Sutartis dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, dalinių studijų, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo.
Pasirašyta: 2005 03 09

Liuksemburgas Dėl bendradarbiavimo kultūros, Švietimo, aukštojo mokslo, mokslo ir sporto srityje
Pasirašyta: 2010 11 18
Meksika Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2002 01 24
Įsigaliojo: 2003 07 04
Skelbta: 2003 Nr. 54
Moldova

Susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukstuoju mokslu, pripažinimo
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01411

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityse
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01409

Mongolija Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse.
Pasirašyta: 2003 06 27
Įsigaliojo: 2007 03 13
Skelbta: 2007 Nr. 34
Prancūzija Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse.
Pasirašyta: 2003 04 04
Skelbta: 2004 Nr. 30
Rumunija

Susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo.
Pasirašyta: 1995 09 19
Įsigaliojo: 1997 11 28
Skelbta: 1998 Nr. 3

Susitarimas dėl bendradarbiavimos ekonomikos ir prekybos ir ryšių mokslinio ir techninio bendradarbiavimo
Pasirašyta: 1992 06 10
Įsigaliojo: 1992 09 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Serbija ir Juodkalnija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2003 08 27
Skelbta: 2005 Nr. 85
Slovakija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.

Slovėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 11 14
Įsigaliojo: 2002 01 02
Skelbta: 2002 Nr. 13
Suomija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 11 10
Įsigaliojo: 1999 07 09
Skelbta: 2000 Nr. 29
Švedija Sutartis dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 1994 05 05
Įsigaliojo: 1994 07 01
Skelbta: 1994 Nr. 55

Šventasis Sostas

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje.
Pasirašyta: 2000 05 05
Įsigaliojo: 2000 09 16
Skelbta: 2000 Nr. 67

Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo 
Pasirašyta: 2012 06 08
Įsigaliojo: 2012 10 23
Skelbta: 2012, Nr.118-5945

Turkija

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje.
Pasirašyta: 1994 07 11
Įsigaliojo: 1999 05 28
Skelbta: 1999 Nr. 53

Pagrindų programa dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno, jaunimo ir sporto, žiniasklaidos ir bendravimo su žmonėmis srityse
Pasirašyta: 2009 02 20

Ukraina

Susitarimas dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių abipusio akademinio pripažinimo
Pasirašyta: 2009 11 26

Susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1993 08 04
Įsigaliojo: 1993 08 04
Skelbta: 1994 Nr. 23

Uzbekistanas

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityje.
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 06 07
Skelbta: 1995 Nr. 55

Susitarimas dėl bendradarbiavimo Švietimo, Mokslo ir Technologijų srityje
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 08 28
Skelbta: 1995 Nr. 90-2020

Valonija (Belgija)

Bendradarbiavimo susitarimas
Pasirašyta: 2002 10 02
Įsigaliojo: 2004 04 14
Skelbta: 2004 Nr. 30

Venesuela

Kultūrinio pasikeitimo ir bendradarbiavimo programa.
Pasirašyta: 1992 09 16
Įsigaliojo: 1992 09 16

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 07 19
Įsigaliojo: 1993 07 19
Skelbta: 1994 Nr. 44

Vengrija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 1997 10 07
Įsigaliojo: 1999 06 21
Skelbta: 1999 Nr. 82
Vokietija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje.
Pasirašyta: 1993 07 21
Įsigaliojo: laikinai taikoma nuo 1994 08 05

Susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo
Pasirašyta: 2009-05-15
Įsigaliojo: 2010-06-30
Skelbta: 2009 Nr. 108

Susitarimas dėl stažuotojų įdarbinimo jų specialybės bei kalbos žinioms gilinti.
Pasirašyta: 1993 08 20
Įsigaliojo: 1993 08 20
Skelbta: 1994 Nr. 23

Trišalė (Estija ir Latvija)

Sutartis dėl bendros švietimo erdvės sukūrimo vidurinio bendrojo lavinimo paskutinės pakopos ir profesinio mokymo lygiu (neapimant aukštojo mokslo).
Pasirašyta: 1998 07 10
Įsigaliojo: 2000 07 16
Skelbta: 2000 Nr. 53

Sutartis dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje.
Pasirašyta: 2000 02 18
Įsigaliojo: 2001 04 01
Skelbta: 2001 Nr. 4

Sutartis dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse.
Pasirašyta: 2000 12 08
Įsigaliojo: 2001 07 06
Skelbta: 2001 Nr. 73

UNESCO

Bendradarbiavimo memorandumas.
Pasirašyta: 1996 05 21
Įsigaliojo: 1996 05 21

Europos branduolinių mokslinių tyrimų
organizacija (CERN)

Bendradarbiavimo susitarimas dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje
Pasirašyta: 2004 11 04 (Pratęstas iki 2019-11-09)
Įsigaliojo: 2004 11 09
Skelbta: 2004 Nr. 171

Bendradarbiavimo  susitarimo protokolas P120 dėl Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje
Pasirašyta: 2014 09 26 (Galioja iki 2019 11 09)

Tarpžinybinės sutartys

Armėnija

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Institucija: Valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas prie Armėnijos Respublikos Vyriausybės
Pasirašyta: 2006-04-13

Austrija

Bendradarbiavimo sutartis dėl jungtinio Lietuvos ir Austrijos jaunimo simfoninio orkestro veiklos
Institucija: Šteiermarko žemės vyriausybė
Pasirašyta: 2007 04 18

Sutartis dėl bendradarbiavimo profesinio rengimo srityje
Institucija: Zalcburgo žemės mokyklų taryba
Pasirašyta: 2001 05 28

Baltarusija

Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

Institucija: Valstybinis mokslo ir technologijų komitetas
Pasirašyta: 2009 09 16

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Pasirašyta: Minskas, 1997 m. gruodžio 11 d.

Danija

Komunikatas

Institucija: Danijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990-10-10

Gruzija

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Institucija: Gruzijos Respublikos kultūros, paminklų apsaugos ir sporto ministerijos Sporto ir jaunimo departamentas
Pasirašyta: 2007-03-23

Ispanija

Abipusio supratimo memorandumas

Institucija: Katalonijos Vyriausybės Sporto taryba
Pasirašyta: 2004-09-30

Bendradarbiavimo sporto srityje sutartis

Institucija: Ampostos (Ispanija) savivaldybė
Pasirašyta: 2007-05-13

Savitarpio supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Ispanijos Karalystės Aukščiausioji sporto taryba
Pasirašyta: 2011-09-16

Japonija
Memorandumas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje Anglų k. / Lietuvių k.
Institucija: Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija
Pasirašyta: 2018 10 12
 

Jungtinė Karalystė

Komunikatas

Institucija: Jungtinės Karalystės Sporto taryba
Pasirašyta: 1994-08-02

JAV Sutartis dėl bendradarbiavimo vykdant GLOBE programą
Institucija: Nacionalinė vandenyno ir atmosferos administracija
Pasirašyta: 2002 10 03
Kanada Ketinimų protokolas
Institucija: Kvebeko švietimo, laisvalaikio ir sporto ministerija
Pasirašyta: 2005 06 06
Kinija

Bendradarbiavimo sporto srityje sutartis

Institucija: Kinijos Liaudies Respublikos Generalinė sporto administracija
Pasirašyta: 2006-03-16

Lenkija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir aukštojo mokslo srityje
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Protokolas dėl dvišalės komisijos istorijos  mokymo problemoms nagrinėti
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Norvegija

Komunikatas

Institucija: Norvegijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990-11-30

Olandija Ketinimų protokolas
Institucija: Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija
Pasirašyta: 2004 02 12
Rusija

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Institucija: Rusijos Tarybų Federacinės Respublikos kultūros ministerija
Pasirašyta: 1991 11 08

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2003 10 24

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Rusijos Federacijos valstybinis kūno kultūros, sporto ir turizmo komitetas
Pasirašyta: 2001-12-14

Slovakija Bendradarbiavimo švietimo srityje programa. Lietuviška / Angliška
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2008 06 10
Suomija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje

Institucija: Suomijos centrinė sporto sąjunga
Pasirašyta: 1991-04-04

Švedija

Komunikatas

Institucija: Švedijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990 09 11

Šventasis Sostas Susitarimas dėl informavimo apie siuntimo mokyti tikybos netekimą
Institucija: Lietuvos Vyskupų Konferencija
Pasirašyta: 2009 11 06
Ukraina

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2002 03 19

Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2011-2015 m. programa
Institucija: Ukrainos valstybinė mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūra
Pasirašyta: 2011 11 22

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Ukrainos valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas
Pasirašyta: 1999-05-19

Trišalė (Latvija, Estija)

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1990 10 12

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
Institucija: Kultūros ministerija
Pasirašyta: 1990 12 14

Susitarimas dėl studentų, tyrėjų ir dėstytojų mainų
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2011 12 29

Protokolas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje sutartyje pratęsimo
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1994 04 25

Susitarimo memorandumas dėl glaudesnio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2012 11 29

Protokolas dėl ketinimų bendradarbiauti

Institucija: Estijos kultūros ministerijos Sporto departamentas ir Latvijos sporto administracija
Pasirašyta: 2004-01-20

Tarptautinės organizacijos

Memorandumas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė nekomercinė švietimo asociacija “Pasaulinis ORT”
Pasirašyta: 2004 09 27

Sutartis dėl dalyvavimo tarptautiniame studentų testavime (PISA) 2006
Institucija: Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija (OECD)
Pasirašyta: 2004 08 13

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo šachmatų plėtros švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE)
Pasirašyta: 2011 12 03

Vengrija

Protokolas dėl bendradarbiavimo sporto srityje

Institucija: Vengrijos nacionalinė kūno kultūros ir sporto valdyba
Pasirašyta: 1993-03-09

Komunikatas

Institucija: Vengrijos nacionalinė kūno kultūros ir sporto valdyba
Pasirašyta: 1997-04-25

Vokietija

Komunikatas

Institucija: Vokietijos sporto federacija
Pasirašyta: 1993-05-06