Teisinė informacija

2021-09-16 Aktuali redakcija Nr.: V-1677
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-1180 „DĖL 2021 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2021–2025 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SKATINANTIEMS NEĮGALIŲJŲ SPORTO VEIKLAS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-15 Aktuali redakcija Nr.: V-1672
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-2014 „DĖL MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, MOKINIO PAŽYMĖJIMO (POPIERINIO) IR MOKINIO PAŽYMĖJIMO (KORTELĖS) BLANKŲ PRIVALOMŲJŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1656
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1151 „DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2021 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS IR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1658
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2021 M. TARPTAUTINĖMS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBOMS
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1659
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-888 „DĖL STIPRIĄ GEROS MOKYKLOS POŽYMIŲ RAIŠKĄ TURINČIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠO IR SILPNĄ GEROS MOKYKLOS POŽYMIŲ RAIŠKĄ TURINČIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1660
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1141 „DĖL 2021 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NESKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“ PAKEITIMO IR VŠĮ „LEDO PANKAI“ SPORTO PROJEKTO PARAIŠKOS SRF-SIĮ-2021-1-0458 PAKARTOTINIO VERTINIMO ATLIKIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1661
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. KOVO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-432 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEĮGALIŲJŲ SPORTO ORGANIZACIJŲ 2021 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1664
DĖL VERSLO STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1665
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-274 „DĖL ASMENŲ, IŠSKYRUS ASMENIS, KURIEMS TAIKOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTAS, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PROFESINIO MOKYMO VIETAS 2021 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1667
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-442 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2021 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 17)