Teisinė informacija

2018-12-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1035
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V- 54 „DĖL PEDAGOGŲ RENGIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1034
Susiję dokumentai 0
2018-12-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1024
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1022
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIAJAM LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1008
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1007
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1200 „DĖL VALSTYBĖS (STRATEGINIŲ) ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-07 Aktuali redakcija Nr.: V-1003
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-925 „DĖL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-07 Aktuali redakcija Nr.: V-996
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-421 „DĖL GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ SKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠŲ 2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-07 Aktuali redakcija Nr.: V-986
DĖL REIKALAVIMŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS (IŠSKYRUS AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ) VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITAI PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-12-06 Aktuali redakcija Nr.: V-963
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1072 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-707 PRIEMONĖS „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 251)