Teisinė informacija

2019-02-21 Aktuali redakcija
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektas
Susiję dokumentai 0
2019-02-20 Aktuali redakcija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia svarstymui 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano projektą. Prašytume pastabas ir siūlymus siųsti iki 2019 m. kovo 1 d. adresu:
Susiję dokumentai 0
2019-02-20 Aktuali redakcija Nr.: V-156
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-93 „DĖL MOKSLO KRYPČIŲ IR MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATYORIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-02-19 Aktuali redakcija Nr.: V-153
DĖL 2019 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR 2019 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-02-18 Aktuali redakcija Nr.: V-142
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-646 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-727 PRIEMONĖS „MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-02-15 Aktuali redakcija Nr.: V-124
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO Nr. V-490 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-02-15 Aktuali redakcija Nr.: V-126
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-310 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-02-15 Aktuali redakcija Nr.: V-129
DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2019 METŲ I PUSMETĮ BUS ATLIEKAMAS RIZIKOS IŠORINIS VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-02-14 Aktuali redakcija Nr.: V-123
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. SAUSIO 23 D. NUTARIMO NR. 85 „DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO PROPORCIJŲ, SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ DALIES NUSTATYMO IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-02-08 Aktuali redakcija Nr.: V-103
DĖL KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 177)