Teisinė informacija

2018-07-19 Aktuali redakcija Nr.: V-662
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-328 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.1.1-CPVA-V-701 PRIEMONĖS „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-19 Aktuali redakcija Nr.: V-663
DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ TARNYBINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-12 Aktuali redakcija Nr.: V-648
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-09 Aktuali redakcija Nr.: V-643
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-72 „DĖL ANKSTESNIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ UŽSKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-05 Aktuali redakcija Nr.: V-637
DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PEDAGOGIKOS KRYPTIES PROFESINIŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS IR UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ GRUPES
Susiję dokumentai 0
2018-07-05 Aktuali redakcija Nr.: V-638
DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS IR MOKSLO AR STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-05 Aktuali redakcija Nr.: V-639
DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS IR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-05 Aktuali redakcija Nr.: V-641
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1164 „DĖL NUOSTATŲ, ĮSTATŲ AR STATUTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-19 Aktuali redakcija Nr.: V-582
DĖL MOKYKLŲ, KURIOMS 2018 METAIS GELTONIEJI AUTOBUSAI SKIRIAMI ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „TIKSLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ) ĮSIGIJIMAS“ NR.09.1.3-CPVA-V704-01-0002, SĄRAŠŲ
Susiję dokumentai 0
2018-06-18 Aktuali redakcija Nr.: V-577
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1506 „DĖL LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 308)