Teisinė informacija

2021-04-07 Aktuali redakcija Nr.: V-518
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-04-07 Aktuali redakcija Nr.: V-521
Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos
Susiję dokumentai 0
2021-04-01 Aktuali redakcija Nr.: DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1369 „DĖL 2020–2021 MOKS
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1369 „DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-04-01 Aktuali redakcija Nr.: V-502
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-382 „DĖL PAGALBOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS, KOORDINUOJANČIOMS SAVANORIŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS, NUKENTĖJUSIOMS NUO COVID-19 PANDEMIJOS PASEKMIŲ DĖL NUOTOLINIO MOKYMO, VEIKLĄ, SUBSIDIJOMIS TEIKIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-481
DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2021-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-483
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-495
DĖL GYVYBĖS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS (IŠSKYRUS EKOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTĮ) APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2021-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-496
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-707 „DĖL KOKYBĖS KREPŠELIO SKYRIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-03-30 Aktuali redakcija Nr.: V-497
DĖL MOKINIŲ, PASIRINKUSIŲ LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2021 METAIS IR DĖL COVID-19 PANDEMIJOS PATYRUSIŲ MOKYMOSI PRARADIMŲ, TIESIOGINIŲ KONSULTACIJŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO SAVIVALDYBĖMS IR VALSTYBINĖMS MOKYKLOMS
Susiję dokumentai 0
2021-03-29 Aktuali redakcija Nr.: V-478
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-76 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 12)