Teisinė informacija

2020-10-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1643
DĖL BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS STUDENTŲ, KURIEMS NUO 2020 M. SKIRIAMA PARAMA, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS IR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES
Susiję dokumentai 0
2020-10-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1644
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-445 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.1-ESFA-V-713 PRIEMONĖS „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-23 Aktuali redakcija Nr.: V-1623
DĖL ŠVIETIMO MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1462 „DĖL PARAMOS TEIKIMO BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ STUDIJOMS“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-23 Aktuali redakcija Nr.: V-1628
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1016 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-23 Aktuali redakcija Nr.: V-1629
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1509 „DĖL SAVIVALDYBIŲ SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ, SPECIALIOJO UGDYMO CENTRŲ, SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ-DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ, SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIEMS 2021 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO, SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, TURINČIŲ SPECIALIĄSIAS KLASES, SKIRTAS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIOMS 2021 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO IR SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS ĮSTEIGTOS SPECIALIOSIOS KLASĖS, SKIRTOS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, REORGANIZAVUS SPECIALIĄSIAS MOKYKLAS, KURIOMS 2021 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-22 Aktuali redakcija Nr.: V-1616
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-945 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.2-ESFA-V-710 PRIEMONĖS „STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-21 Aktuali redakcija Nr.: V-1614
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1016 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-21 Aktuali redakcija Nr.: V-1615
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. V-1095 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-20 Aktuali redakcija Nr.: V-1599
DĖL GALUTINIO VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2020 METAIS PRIIMTI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASISKIRSTYMO MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETUI PAGAL STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-10-19 Aktuali redakcija Nr.: V-1586
DĖL GALUTINIO VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2020 METAIS PRIIMTI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR JŲ PASISKIRSTYMO TARP AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 21)