Teisinė informacija

2021-06-16 Aktuali redakcija
Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos (Europos Komisija) (2021)
Susiję dokumentai 0
2021-06-16 Aktuali redakcija Nr.: V-1126
DĖL 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO PLANŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2021-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1111
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-339 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-729 PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1114
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, SKAIČIAUS OPTIMIZAVIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2021-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1117
DĖL LINGVISTIKOS, LITERATŪROLOGIJOS, VERTIMO, KALBOS STUDIJŲ IR FILOLOGIJOS PAGAL KALBĄ STUDIJŲ KRYPČIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2021-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1119
DĖL SUTIKIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI VYKDYTI TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMĄ IŠDAVIMO
Susiję dokumentai 0
2021-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1113
DĖL 2021 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2021–2025 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ ARBA SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU
Susiję dokumentai 0
2021-06-09 Aktuali redakcija Nr.: V-1050
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. V-1095 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-06-09 Aktuali redakcija Nr.: V-1063
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-329 ,,DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-06-09 Aktuali redakcija Nr.: V-1065
DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS 2021–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 17)