Teisinė informacija

2021-01-18 Aktuali redakcija Nr.: V-75
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo“ pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2021-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-51
DĖL ĮGALIOJIMŲ LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ASOCIACIJAI BENDRAJAM PRIĖMIMUI ORGANIZUOTI SUTEIKIMO
Susiję dokumentai 0
2021-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-53
DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ PANAIKINIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETUI
Susiję dokumentai 0
2021-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-57
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. NR. V-429 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-59
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-986 „DĖL REIKALAVIMŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS (IŠSKYRUS AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ) VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITAI PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Susiję dokumentai 0
2021-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-61
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-746 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.2-CPVA-V-721 PRIEMONĖS „SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-62
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-526 „DĖL STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ STUDIJOMS, MOKYMUISI TIPŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-01-11 Aktuali redakcija Nr.: V-38
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1016 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2021-01-11 Aktuali redakcija Nr.: V-42
DĖL LIETUVOS SPORTO MUZIEJAUS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2021-01-11 Aktuali redakcija Nr.: V-45
DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ PANAIKINIMO VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJAI
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 19)