Teisinė informacija

2020-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-36
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIAJAM LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI IR SPORTUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-01-14 Aktuali redakcija Nr.: V-38
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-01-13 Aktuali redakcija Nr.: V-32
DĖL STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2020 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINIŲ STUDIJŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-01-13 Aktuali redakcija Nr.: V-33
DĖL TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-01-13 Aktuali redakcija Nr.: V-34
DĖL VAIKŲ AVIACINIAM ŠVIETIMUI NAUDOJAMŲ ORLAIVIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-01-09 Aktuali redakcija Nr.: V-16
DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ, ĮGYVENDINANT SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS SPORTO PROJEKTUS, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-01-08 Aktuali redakcija Nr.: V-14
DĖL MOKYKLŲ, UGDYMĄ VYKDANČIŲ SKIRTINGOMIS MOKOMOSIOMIS KALBOMIS, TAČIAU VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIŲ PAGAL ŠIŲ MOKYKLŲ PARENGTĄ BENDRĄ VIDURINIO UGDYMO PLANĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-01-02 Aktuali redakcija Nr.: V-2
DĖL ĮGALIOJIMŲ NACIONALINEI ŠVIETIMO AGENTŪRAI SUTEIKIMO
Susiję dokumentai 0