Teisinė informacija

2020-08-13 Aktuali redakcija Nr.: V-1222
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-CPVA-K-703 PRIEMONĖS „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-08-12 Aktuali redakcija Nr.: V-1216
Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo kontrolės pažymos formos patvirtinimo
Susiję dokumentai 0
2020-08-12 Aktuali redakcija Nr.: V-1217
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-661 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2020 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-08-12 Aktuali redakcija Nr.: V-1218
ĮSAKYMAS "DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-339 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-729 PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO"
Susiję dokumentai 0
2020-08-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1202
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2020-08-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1205
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2020-08-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1186
Susiję dokumentai 0
2020-08-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1193
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-08-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1194
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. V-811 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-08-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1195
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1016 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 34)