Teisinė informacija

2020-05-28 Aktuali redakcija Nr.: V-799
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. NR. V-429 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-05-28 Aktuali redakcija Nr.: V-800
DĖL TARPTAUTINIŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ FINANSAVIMO KONKURSO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-05-28 Aktuali redakcija Nr.: V-802
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS 2020–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-05-27 Aktuali redakcija Nr.: V-790
DĖL GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ SKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠŲ 2020 METAMS PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2020-05-27 Aktuali redakcija Nr.: V-794
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-05-26 Aktuali redakcija Nr.: V-780
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-18 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, Į KURIAS DĖSTYTI ATVYKSTA KVIESTINIAI DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO ŠALIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2020-05-26 Aktuali redakcija Nr.: V-782
DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PEDAGOGIKOS KRYPTIES PROFESINIŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2020 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETUI PAGAL UGDYMO DALYKŲ GRUPES
Susiję dokumentai 0
2020-05-25 Aktuali redakcija Nr.: DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PEDAGOGIKOS KRYPTIES PROFESINIŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2020 METAIS PRIIM
DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PEDAGOGIKOS KRYPTIES PROFESINIŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2020 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS IR UGDYMO DALYKŲ GRUPES
Susiję dokumentai 0
2020-05-22 Aktuali redakcija Nr.: V-770
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2020-05-22 Aktuali redakcija Nr.: V-770
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 18)