Teisinė informacija

2018-09-19 Aktuali redakcija Nr.: V-774
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-17 Aktuali redakcija Nr.: V-765
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-895 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ADMINISTRUOJAMŲ AUKŠTOJO MOKSLO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS POLITIKOS PRIEMONIŲ, PRISIDEDANČIŲ PRIE PRIORITETINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) KRYPČIŲ PLĖTOJIMO, JŲ PRIORITETŲ IR SUSIJUSIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO BENDROJO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-13 Aktuali redakcija Nr.: V-760
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-12 Aktuali redakcija Nr.: V-758
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-10 Aktuali redakcija Nr.: V-747
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-527 „DĖL VAIKŲ ĮTRAUKTIES MOKYTIS IR ĮVAIRIAPUSIO UGDYMO 2017–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-10 Aktuali redakcija Nr.: V-748
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-10 Aktuali redakcija Nr.: V-749
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-189 „DĖL VILNIAUS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO LIKVIDAVIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-07 Aktuali redakcija Nr.: V-739
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1056 „DĖL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOMS VYKDYTI SKIRTŲ VALANDŲ SKAIČIAUS IR PROFESINIO MOKYMO LĖŠŲ MOKINIUI 2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-09-06 Aktuali redakcija Nr.: V-729
DĖL MOKSLO IR INOVACIJŲ SKLAIDOS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-08-31 Aktuali redakcija Nr.: V-723
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-683 „DĖL MOKYKLŲ SĄRAŠŲ MOKYMO LĖŠOMS PASKIRSTYTI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 303)