Teisinė informacija

2019-10-17 Aktuali redakcija Nr.: V-1185
DĖL SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ (GRUPIŲ), SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, IR VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KURIOMS 2020 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-10-16 Aktuali redakcija Nr.: V-1167
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-12 „DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI 2019 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-10-15 Aktuali redakcija Nr.: V-1160
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-10-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1149
ĮSAKYMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1506 „DĖL LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-10-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1148
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-702 „DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETUI PAGAL MOKSLO KRYPTIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-10-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1135
DĖL FINANSAVIMO NESKYRIMO LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS TEIKTAM SPORTO PROJEKTUI „KOMPLEKSINIAI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMAI LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS NARIAMS“, PARAIŠKOS NR. SRF-KT-2019-1-0032
Susiję dokumentai 0
2019-10-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1136
DĖL SAVIVALDYBIŲ SPORTO MOKYKLŲ (GIMNAZIJŲ), SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIOMS 2020 METAIS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-10-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1137
DĖL SAVIVALDYBIŲ SANATORIJŲ MOKYKLŲ (SANATORIJŲ KLASIŲ), SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIOMS 2020 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-10-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1138
DĖL SAVIVALDYBIŲ NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS IR PATAISOS ĮSTAIGOS MOKYKLŲ (NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS IR PATAISOS ĮSTAIGOS KLASIŲ), TARDYMO IZOLIATORIAUS IR (AR) PATAISOS ĮSTAIGOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLŲ (SUAUGUSIŲJŲ KLASIŲ), SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIOMS 2020 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 18)