Teisinė informacija

2020-03-13 Nr.: V-364
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-965 „DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-05 Nr.: V-364
Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2019-2020 metų prioritetų patvirtinimo
Susiję dokumentai 0
2018-07-23 Nr.: V-666
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-09 Nr.: V-447
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-364 ,,DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-27 Nr.: V-414
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-364 ,,DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-13 Nr.: V-364
DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO
Susiję dokumentai 0
2013-05-14 Nr.: 364
DĖL VALSTYBINIO MEILĖS LUKŠIENĖS METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2010-12-23 Nr.: V- 2364
Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1723 ,,DĖL MOKYMOSI IR STUDIJŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2009-11-19 Nr.: ISAK-2364
Dėl BIOMEDICINOS IR BIOTECHNOLOGIJOS JUNGTININĖ TYRIMŲ PROGRAMA
Susiję dokumentai 0
2007-07-11 Nr.: ISAK-1364
Dėl LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKINIŲ IR STUDENTŲ SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 11)