Teisinė informacija

2016-11-02 Nr.: V-951
DĖL MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0