Teisinė informacija

2016-12-16 Nr.: V-1125
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-1405 „DĖL MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2012-09-26 Nr.: V-1405
DĖL MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0