Teisinė informacija

2008-10-15 Nr.: ISAK-2795/A1-347
Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-433/A1-83 "DĖL MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ UŽTIKRINIMO STRATEGIJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0