Teisinė informacija

2019-04-18 Aktuali redakcija Nr.: V-450
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-886 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.1-CPVA-V-720 PRIEMONĖS „STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-18 Aktuali redakcija Nr.: V-449
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-700 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.1-CPVA-V-720 PRIEMONĖS „STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-17 Aktuali redakcija Nr.: V-444
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-3216 „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-15 Aktuali redakcija Nr.: V-424
DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-15 Aktuali redakcija Nr.: V-420
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1079 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.1-ESFA-V-708 PRIEMONĖS „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-15 Aktuali redakcija Nr.: V-413
DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-15 Aktuali redakcija Nr.: V-417
DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-12 Aktuali redakcija Nr.: V-399
DĖL ŠVIETIMO IR SPORTO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ) PLANAVIMO, FINANSAVIMO, ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-12 Aktuali redakcija Nr.: V-394
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-04-12 Aktuali redakcija Nr.: V-398
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.2-CPVA-K-722 PRIEMONĖS „PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 3013)