Teisinė informacija

2019-06-18 Aktuali redakcija Nr.: V-718
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-527 „DĖL ASMENŲ, IŠSKYRUS ASMENIS, KURIEMS TAIKOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO RĖMIMO ĮSTATYMAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTAS, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PROFESINIO MOKYMO VIETAS 2019 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-18 Aktuali redakcija Nr.: V-723
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-151 „DĖL VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO VALDYBOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-17 Aktuali redakcija Nr.: V-715
DĖL LITUANISTINIO ŠVIETIMO INTEGRUOTOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-710
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-706
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-372 „DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-13 Aktuali redakcija Nr.: V-707
DĖL 2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ SKELBIMO DATOS
Susiję dokumentai 0
2019-06-13 Aktuali redakcija Nr.: V-700
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-13 Aktuali redakcija Nr.: V-698
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-13 Aktuali redakcija Nr.: V-697
DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS IR MOKSLO AR MENO KRYPTIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2019-06-13 Aktuali redakcija Nr.: V-699
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-362 „DĖL DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLĄ PATEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 3067)