Teisinė informacija

2012-02-06 Nr.: V-209
DĖL KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO, PROFESINIO MOKYMO PAŽYMĖJIMO, PROFESINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO, PAŽYMĖJIMO, KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO PAŽYMĖJIMO TURINIO, FORMOS IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0