Teisinė informacija

2015-06-17 Nr.: V-634
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO NR. V-459 „DĖL 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2015-06-17 Nr.: V-633
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-554 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLINIO DARBO STAŽO NUSTATYMO KOMISIJOS PRIE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2015-06-17 Nr.: V-637
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-552 „DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2015-06-17 Nr.: V-635
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2015-06-17 Nr.: V-638
DĖL KLASIKINIO UGDYMO SAMPRATOS TVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2015-06-17 Nr.: V-636
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1737 „DĖL EKSPERIMENTINIO MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2015-06-17 Nr.: D1-474/V-632
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 450/1470 „DĖL AUGALŲ NACIONALINIŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ KOORDINACINIŲ CENTRŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0