Teisinė informacija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
Susiję dokumentai 0
Valst. švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatos
Susiję dokumentai 0