Teisinė informacija

2013-05-14 Nr.: 364
DĖL VALSTYBINIO MEILĖS LUKŠIENĖS METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2011-07-13 Nr.: 870
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 "Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2011-07-13 Nr.: 882
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" papildymo
Susiję dokumentai 0
2011-07-13 Nr.: 860
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 "Dėl Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2011-07-13 Nr.: 883
Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo
Susiję dokumentai 0
2011-07-07 Nr.: 833
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 "Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2011-06-29 Nr.: 767
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 128 "Dėl Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Susiję dokumentai 0
2011-06-29 Nr.: 768
Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo
Susiję dokumentai 0
2011-03-23 Nr.: 337
Dėl Ūkio lėšų skyrimo savivaldybių profesinio mokymo įstaigoms iš atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams metodikos patvirtinimo
Susiję dokumentai 0
2009-07-22 Nr.: 771
DĖL AUKŠTOJO MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 405)