Teisinė informacija

2020-03-31
Preliminarios Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai dėl mokinių pasiekimų vertinimo kaitos
Susiję dokumentai 0