Tėvams

Atostogos mokiniams

Atnaujinta: 2017 07 10

1–4 klasių mokinių atostogos 

Atostogos 2017–2018 mokslo metai 2018–2019 mokslo metai**
Rudens  2017-10-30 – 2017-11-03 2018-10-29 – 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 – 2018-01-03 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-23 2019-02-18 – 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 – 2018-04-06 2019-04-23 – 2019-04-26

Mokykla, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba, ar vykdanti specializuoto ugdymo krypties programas, suderinusi su savivaldybe ar savininku, gali keisti Kalėdų ir Velykų atostogų datas.

** 2018-2019 mokslo metais nustatytas tik rekomenduojamas atostogų laikas. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos. Atostogas mokiniams rekomenduojama skirti ne rečiau kaip kas 7–8 mokymosi savaites. Atostogų pradžią ir pabaigą nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir mokyklos steigėju.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

2017-2018 mokslo metais ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų;
2018-2019 mokslo metais ugdymo proceso trukmė 
1-4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos.

Vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir mokyklos steigėju.

 

5–12 (gimnazijos IV) klasių mokinių atostogos 

Atostogos 2017–2018 mokslo metai 2018–2019 mokslo metai**
Rudens 2017-10-30 – 2017-11-03 2018-10-29 – 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 – 2018-01-03 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-23 2019-02-18 – 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 – 2018-04-06 2019-04-23 – 2019-04-26

Mokykla, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba, ar vykdanti specializuoto ugdymo krypties programas, suderinusi su savivaldybe ar savininku, gali keisti Kalėdų ir Velykų atostogų datas.

** 2018-2019 mokslo metais nustatytas tik rekomenduojamas atostogų laikas. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos. Atostogas mokiniams rekomenduojama skirti ne rečiau kaip kas 7–8 mokymosi savaites. Atostogų pradžią ir pabaigą nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir mokyklos steigėju. 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

2017-2018 mokslo metais ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos;
2018-2019 mokslo metais ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.

Vasaros atostogų pradžią 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir mokyklos steigėju. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.