Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas

Atnaujinta: 2018 08 21

Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas. Vaikui, turinčiam didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, yra skiriamos didesnės ugdymo lėšos.

Kitus mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato ikimokyklinės ugdymo grupės savininkas.

Jeigu vaikas išbūna ilgiau nei 4 valandas per dieną, jis turi būti maitinamas. Už vaiko maitinimą ugdymo įstaigoje moka tėvai (globėjai).