Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Atnaujinta: 2021 03 18
Koks ikimokyklinio ugdymo tikslas? Atsižvelgiant į vaiko galimybes, jo jau turimą patirtį, vadovaujantis vaiko raidos dėsningumais, padėti jam išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Kur reikėtų kreiptis dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą?

Nuo kelerių metų priimami vaikai?

Priėmimo tvarką nustato įstaigos ar grupės savininkas, dažniausiai tai yra savivaldybė. Todėl reikėtų kreiptis į savo miesto ar rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrių.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Paprastai jis skiriamas vaikams, kurie auga šeimose, įrašytose į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 

 

Ar vaikas gali lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kuri jam nepriklauso pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą? Taip, jeigu tokią galimybę yra numatęs ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar grupės savininkas. Apie tai reikėtų pasiteirauti savo savivaldybėje.
Ką vaikai veikia ikimokyklinio ugdymo grupėse? Žaisdami įvairius žaidimus, tyrinėdami, keliaudami, stebėdami aplinką, piešdami, kurdami, tardamiesi ir diskutuodami su draugais ir auklėtoja, dainuodami, sportuodami vaikai pažįsta pasaulį ir mokosi būti orūs, smalsūs, bendraujantys, sveiki, kuriantys ir sėkmingi. Kaip sako suaugusieji, „dalyvauja ikimokyklinio ugdymo programoje“.
Kas rengia ikimokyklinio ugdymo programas? Konkreti įstaiga, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais dokumentais, atsižvelgdama į lankančių vaikų, bendruomenės poreikius ir ugdymo įstaigos tradicijas.
Ar ikimokyklinėse grupėse vaikai turi būti vedami į lauką? Taip. Kiekvieną dieną du kartus šviesiu paros metu, jeigu oro temperatūra nėra žemesnė kaip minus 12̊ C ir aukštesnė nei 32̊ C. Jeigu oro sąlygos sudėtingos, pvz., labai smarkus vėjas, lietus, pūga ir pan., vaikams verčiau likti patalpose. 
Kas dirba ikimokyklinio ugdymo grupėje? Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Jeigu grupę lanko 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai, vienu metu grupėje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai, iš jų 1 – auklėtojas; grupėje, kurioje ugdomi vaikai iki 1 metų – ne mažiau kaip 2 auklėtojai.
Kiek vaikų gali būti grupėje?

Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus:

  • * nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;
  • * nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;
  • * nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;
  • * nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai;
  • * nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų;
  • * nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;
  • * nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų.
Ar tėvai (globėjai) gali pasirinkti ikimokyklinio ugdymo auklėtoją? Tokia galimybė nėra numatyta teisės aktuose. Todėl reikėtų kreiptis į įstaigos vadovą ar savininką.
Ar galima gauti lengvatas? Kiekviena savivaldybė patvirtina savo tvarką dėl tėvams (globėjams) suteikiamų lengvatų ar mokesčio mažinimo už vaikų išlaikymą įstaigose.
Jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių? Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programa yra pritaikoma. Jeigu vaikui nustatyti vidutiniai, dideli ir labai dideli specialieji poreikiai, grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kartu su mokytojo padėjėju.
Ar gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas? Taip, švietimo, mokslo ir sporto ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Paprastai skiriamas vaikams, kurie auga šeimose, įrašytose į socialinės rizikos šeimų apskaitą.
Ar į ikimokyklinio ugdymo grupes  priimami neskiepyti vaikai? Taip.
Ar galima vaiką iki 6 metų palikti vieną be suaugusių ar vyresnių priežiūros? Ne. Nuo 2018 m. liepos 1 d. tėvai (globėjai) privalo pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.
Kas teikia daugiau informacijos? Galima rašyti el. paštu info@smm.lt, skambinti tel. (8 5) 219 1257