Struktūra

Ką reikėtų žinoti priešmokyklinukų tėvams?

Atnaujinta: 2016 08 30
 • Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos priešmokyklinis ugdymas privalomas. Priešmokyklinio ugdymo grupes privaloma lankyti visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sukanka šešeri ir iki pirmos klasės lieka vieneri metai. Gali būti priimami ir penkiamečiai, kurių brandą yra įvertinusios savivaldybių psichologinės pedagoginės tarnybos ir rekomendavusios ugdytis anksčiau.  
 • Priešmokyklinukui, gyvenančiam daugiau kaip 3 km nuo artimiausios priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos, savivaldybė turi užtikrinti nemokamą vežiojimą mokykliniu autobusu ar kitu pritaikytu transportu.
 • Priešmokyklinės grupės gali veikti darželiuose, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, kitose įstaigose, turinčiose šešiamečiams ugdyti pritaikytas patalpas.
 • Savininkas, atsižvelgdamas į tėvų (globėjų) poreikį, gali nustatyti lanksčias priešmokyklinio ugdymo grupės darbo valandas – 4, 6, 8, 10 ar 12 valandų per dieną.
 • Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną arba 20 valandų per savaitę. Kitą ugdymo dalį dengia savivaldybė ar valstybė (jei ugdymo įstaiga yra savivaldybės arba valstybinė), arba tėvai (jei įstaiga privati).
 • Mokesčiai – tokie patys, kaip ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tėvai moka tik už vaikų maitinimą. Taip pat – jeigu savininkas yra numatęs kitą papildomą mokestį, pavyzdžiui, ugdymo priemonėms įsigyti, už maisto paruošimą, nuolatinį mėnesinį mokestį už ugdymo paslaugą ar kt.    
 • Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka mokestis už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti sumažintas 30, 50, 60 ar 80 proc., o kai kurios šeimos nuo jo gali būti atleidžiamos. Apie tai reikia pasiteirauti savo savivaldybėje.
 • Priešmokyklinio ugdymo programa nesudėtinga ir pritaikyta pagal amžių. Priešmokyklinukai, kaip nustatoma priešmokyklinio ugdymo programoje, ugdosi gebėjimus, kurie jiems bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą.

Priešmokyklinukai ugdosi gebėjimus, kurie jiems bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą:

 • užsiimti bendra veikla kartu su kitais,
 • bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje,
 • tartis ir susitarti dėl bendrų tikslų,
 • išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus,
 • gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius,
 • rasti savo vietą bendruomenėje,
 • empatiškumą,
 • skaitymo ir rašymo pradmenis.

Daugiau informacijos rasite http://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas, www.ikimokyklinis.lt.