Struktūra

Ką veikti po pamokų?

Atnaujinta: 2016 08 31

Mokiniai gali pasirinkti nemokamus ir mokamus būrelius įvairiose institucijose ar  bendrojo ugdymo mokyklose. Būreliams, organizuojamiems bendrojo ugdymo mokyklose, skiriamos 2 valandos per savaitę iš mokinio krepšelio lėšų. Mokykla pati nusprendžia, kokią veiklą organizuoti iš mokinio krepšelio lėšų. Už šiuos būrelius tėvams mokėti nereikia. Mokyklose gali veikti ir mokami būreliai, organizuojami sutarčių pagrindu.  

Kaip padėti vaikui išsirinkti būrelį?

  • Pažindami vaiko būdą, pomėgius, siūlykite tokį būrelį, kuriame jam bus įdomu. Toks būrelis vaikui bus tikslingas ir smagus laisvalaikio  leidimas ir savęs realizavimas, o ateityje – gal ir vaiko pomėgis, turėsiantis įtakos būsimos profesijos pasirinkimui.
  • Kartais naudinga pabandyti sudominti kitokia, nei įprasta, veikla. Pvz., jeigu vaikas nuolat sėdi prie kompiuterio, pasiūlykite jam kartingą, plaukimą, tenisą ar kokią kitą jam priimtiną sporto šaką, šokių būrelį.
  • Jeigu būrelis po kurio laiko pradeda nepatikti, atvirai pasikalbėkite su vaiku: ar pasikeitė jo pomėgiai, ar jis nesutaria su vadovu, su kitais mokiniais? Prievarta lankyti būrelį netikslinga, išsiaiškinę aplinkybes, paieškokite alternatyvų. 

Neformaliojo švietimo krepšelis

Nuo 2015 m. įvestas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis (NVŠ krepšelis) – valstybės skiriamos tikslinės lėšos. Rekomenduojama suma vienam mokiniui yra 15 eurų per mėnesį, tačiau savivaldybės gali nustatyti ir kitokią sumą, kuri turi būti nemažesnė nei 10 eurų ir nedidesnė nei 20 eurų.  NVŠ krepšelio dydžiai skirtingose savivaldybėse gali skirtis. Šiomis lėšomis gali būti finansuojama viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos skiriamos tik neformaliojo vaikų švietimo teikėjams.

Kaip pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu?

Jei vaikas jau lanko būrelį ir jis nėra įtrauktas į tokius sąrašus, tėvai gali inicijuoti, kad būrelio organizatoriai pateiktų programą įvertinti savivaldybei ir taip būtų sudaryta galimybė gauti NVŠ krepšelį.

NVŠ krepšelis neskiriamas sporto, meno mokyklų vykdomoms formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms, trunkančioms kelerius metus. Tačiau muzikos, meno, dailės ar sporto mokyklos taip pat gali organizuoti būrelius ir gauti NVŠ krepšelį.