Struktūra

Mokslo metų trukmė ir atostogos

Atnaujinta: 2016 08 31

1–4 klasių mokiniams 

pamokos prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.

Pradinukai atostogauja:

Atostogos

2016–2017 mokslo metai

Rudens

2016-10-31 – 2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27 – 2017-01-06  

Pavasario (Velykų)

2017-04-10 – 2017-04-14

Vasaros

2017-05-31 – 2017-08-31

Mokykla, kurioje ugdoma tautinės mažumos kalba, gali keisti Kalėdų ir Velykų atostogų datas.

Papildomoms pradinukų atostogoms skiriama 10 dienų. Atostogų datas ir trukmę numato mokykla.

5–IV (12) klasių mokiniams

pamokos prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d. (penktokams); birželio 2 d. – (6–III (11) klasei); gegužės 25 d. (abiturientams).  

Mokiniai atostogauja:

Atostogos

2016–2017 mokslo metai

Rudens

2016-10-31 – 2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27 – 2017-01-06  

Žiemos atostogos

2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2017-04-10 – 2017-04-14

Vasaros

2017-05-31 – 2017-08-31 (penktokams)

2017-06-05 – 2017-08-31(6–III (11 kl.)

2017-05-26– 2017-08-31 (abiturientams) 

Mokykla, kurioje ugdoma tautinės mažumos kalba, gali keisti Kalėdų ir Velykų atostogų datas.

Papildomoms atostogoms skiriamos 5 dienos. Atostogų datas ir trukmę numato mokykla.

 

Parengė Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius