Struktūra

Patyčios. Ką gali suaugusieji?

Atnaujinta: 2016 09 16

Prevencinės programos

Jos padeda ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, pagelbsti mokantis įveikti emocinius sunkumus:  suvokti jausmus ir apie juos kalbėti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti, išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias, priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Programos padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių,  destruktyvaus elgesio atsiradimui ir gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Viena programa mokykloje paprastai tęsiasi metus ar daugiau. 

2016–2017 mokslo metais mokyklos galės įgyvendinti šias prevencines programas:

 • tarptautinę programą „Zipio draugai“. Ji ugdo 5–7 metų vaikų gebėjimus įveikti socialinius ir emocinius sunkumus. Vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pirmosiose klasėse. 
 • Tarptautinę programą „Obuolio draugai“. Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys. Ji skirta 8–10 metų vaikams ir vykdoma 2–3 klasėse.
 • Programą „Antras žingsnis“. Ji skirta  mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus suvokti savo jausmus, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Programa vykdoma pradinėse klasėse.
 • LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“. Ji skirta 5–8 klasių mokinių socialinėms emocinėms kompetencijoms (savimonei, socialiniams sąmoningumui, savitvardai, tarpusavio santykių įgūdžiams, atsakomybei) ugdyti.
 • Olweus patyčių prevencijos programą, kuri skirta mažinti patyčias mokykloje, mokant personalą pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias. Programoje dalyvauja visa mokykla.
 • Seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo prevencinę programą „Saugok ir gerbk mane“. Programoje dalyvauja mokyklos personalas, programa skirta didinti seksualinės prievartos prevencijos kompetencijas. 
 • Konfliktų prevencijos programą „Taiki mokykla“. Mokiniai ir pedagogai mokosi bendradarbiauti, be konfliktų išspręsti problemas, ugdosi pagalbos vienas kitam įgūdžius. Ji padeda integruotis visai bendruomenei, mažina socialinį atsiskyrimą. Programa skirta 5–12 klasių mokiniams.
 • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinę programą ,,Savu keliu“, kuri skirta įvairaus amžiaus vaikams, tėvams ir mokyklos pedagogams.

Prevencinės programos taip pat integruojamos ir į formaliojo ugdymo turinį, mokiniai ugdosi nuostatas atsispirti aplinkos spaudimui, atsakingai veikti ir numatyti savo elgesio padarinius, mokosi įveikti stresą, įgyja žinių apie savo asmenybę ir kt. 

Ką gali suaugusieji?

 • Būti geru, tinkamu pavyzdžiu. Vaikai paprastai elgiasi taip pat, kaip ir jų tėvai.
 • Domėtis vaikų veikla rimtai. Paskatinti, pagirti, palaikyti! Vaikai nori sužinoti savo privalumus, ribas ir galimybes.
 • Dažniau sakyti, kad mylite ir mylėsite visada, net ir ištikus nesėkmei.
 • Tikėti ir aiškiai parodyti, kad pats vaikas sugebės įveikti kliūtis. Taip skatinsite vaiko pasitikėjimą savimi, sužadinsite motyvaciją išmokti naujų dalykų.
 • Nežeminti, jei pasielgė netinkamai. Tiesiog paaiškinkite, kaip reikėtų daryti.
 • Neišlieti neigiamų emocijų ant vaiko, kuris dėl to visai nekaltas. Nevadinti „nevykėliu“, „tinginiu“ ar pan. Tai žaloja ir mažina pasitikėjimą tiek savimi, tiek
 • kitais.
 • Domėtis mokyklos veikla: programomis, ugdymo priemonėmis, aplinka, mokinių pasiekimais įvairiose srityse (pvz., sporto, meno), renginiais, popamokine veikla.
 • Nevilkinti ir skubiai susisiekti su mokytojais ar su kitais specialistais: specialiaisiais ar socialiniais pedagogais, psichologais, jei vaikui ėmė nebesisekti mokykloje, kyla elgesio problemų.
 • Domėtis, kaip vaikui sekasi bendrauti, kaip sutaria su bendraklasiais ir mokytojais.
 • Pasidalyti su mokytojais savo įžvalgomis apie vaiko savijautą mokykloje. Jei jūs žinote ar numanote, kad vaikas mokykloje patiria patyčias, nedelsdami praneškite klasės mokytojui.
 • Dalyvauti bendruose klasės, mokyklos renginiuose. Jie suartina ir suteikia progą geriau pažinti savo vaiką kitoje aplinkoje.
 • Bendrauti. Vaikui skiriamas laikas – didžiausia ir prasmingiausia tėvų dovana.

Parengė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai