Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo finansavimas

Atnaujinta: 2018 08 21

Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, yra finansuojamos 4 valandos per dieną (arba 20 val. per savaitę) ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Jeigu programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas.

Kitus mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas.

Jeigu ugdymas vyksta ilgiau nei 4 valandas per dieną, vaikui turi būti teikiamas maitinimas.