Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo programa

Atnaujinta: 2018 08 21

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės. Kalbinių vaikų gebėjimų ugdymui parengti patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę). Priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas, įvertinęs konkrečioje savivaldybėje gyvenančių vaikų ir šeimų poreikius, gali organizuoti ir kitus priešmokyklinės grupės veiklos modelius (kai trukmė  yra 6 val., 8 val., 10 val. per dieną  ar kt.).

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka.

Leidiniai tėvams: „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“, „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“