Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo programa

Atnaujinta: 2021 03 18

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai, taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės. Kalbiniams vaikų gebėjimams ugdyti parengti patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę). Priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas, įvertinęs konkrečioje savivaldybėje gyvenančių vaikų ir šeimų poreikius, gali organizuoti ir kitus priešmokyklinės grupės veiklos modelius (trukmė – 6 val., 8 val., 10 val. per dieną ar kt.).

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinta tvarka.

Leidiniai tėvams: „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“, „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ 

„Edukaciniai filmukai – praktinių veiklų pavyzdžiai, padedantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams ar tėvams sudominti vaikus skaičiavimu, teatro, dailės menu, sveika mityba ir kt.“