Ministerijos vykdomi ES projektai

2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai įgyvendinami projektai

Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas

projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-02-0003

Projekto tikslas – pasirengti naujoms mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo pertvarkoms:

  1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio keitimui dėl institucinio vaikų ugdymo ankstinimo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų);
  2. mokymo lėšų apskaičiavimo principo keitimui;
  3. mokytojų darbo apmokėjimo keitimui – tarifinį atlygį keičiant į etatinį darbo apmokėjimą;
  4. mokyklų savarankiškumo didinimui dėl finansinių išteklių naudojimo, keičiant mokyklų tinklą

Siekiami projekto rezultatai

Siekiant ankstinti priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų ir pradinį ugdymą nuo 6 metų, bus atliktas pokyčio realizavimo galimybių įvertinimas ir parengti siūlymai dėl finansavimo modelio.

Keičiant mokinio krepšelį, bus analizuojamos įvairios alternatyvos ir modeliuojama, kaip keičiant mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis padidėtų nuo 820,5 Eur (2016 m. I ketv.) iki 1000 Eur (2020 m.). Bus parengti siūlymai dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo.

Pasirengiant vykdyti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo pertvarką, rengiamos rekomendacijos savivaldybėms dėl pertvarkos koordinavimo, kartu pateikiant būdų, kaip efektyviau valdyti mokymo lėšas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Organizuojami mokymai 180 viešojo valdymo institucijų darbuotojų, kurie teiks konsultacijas mokykloms dėl pasirengimo diegti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį. Taip pat bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos mokyklų atstovams.

Atlikti darbai

Siūlymų paketas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo
Siūlymų paketas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo. Trumpraštis
Rekomendacijos dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio diegimo
Rekomendacijos dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio diegimo. Trumpraštis
Rekomendacijų paketas dėl mokyklų tinklo pertvarkos
Rekomendacijų paketas dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Trumpraštis
Siūlymų paketas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio
Siūlymų paketas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio. Trumpraštis