Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje

Atnaujinta: 2017 02 13
  1. Pranešti apie pastebėtus galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje galima:
  1. Ministerijos specialistas, atsakingas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimą, gavęs pranešimą apie įtariamą korupciją, sukčiavimo atvejį, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje, šią informaciją per 5 darbo dienas persiunčia įgyvendinančiajai institucijai ir informuoja pranešėją apie gauto pranešimo perdavimą nagrinėti įgyvendinančiajai institucijai.
  2. Ministerijos specialistas, atsakingas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimą, apie įtariamą nusikalstamą veiką ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje, nedelsdamas raštu praneša Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir Finansų ministerijai.