Veikla

Ministerija ir profsąjungos

Atnaujinta: 2018 12 18

 

Susitikimai su profesinėmis sąjungomis dėl etatinio modelio

 • 2018 m. gruodžio 18 d. ministerijoje į trečią posėdį susirinkusi nauja darbo grupė, kuriai vadovauja Rokas Masiulis, preliminariai susitaria dėl etatinio užmokesčio algoritmo. Siūloma, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.

  http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/darbo-grupe-sutare-del-mokytoju-darbo-kruvio-sandaros-principu

   

 • 2018 m. gruodžio 13 d. ministerijoje į antrą posėdį renkasi nauja darbo grupė. Sutarta mokytojo atlygį už darbų taisymą skaičiuoti ne pagal klasių, kuriose dirba, kiekį, o pagal bendrą mokinių, kuriuos moko, skaičių. Kalbėta, kad labai svarbu modeliuojant darbo krūvį ir atlygį už jį užtikrinti sąlygas mokytojams ne tik atlikti pareigas, bet ir įgyvendinti savo teises, pavyzdžiui, dalyvauti mokykloje savivaldoje, kurti savo ugdymo programas.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/darbo-grupe-taresi-del-aiskesnes-etato-strukturos

 

 • 2018 m. gruodžio 11 d. ministerijoje įvyksta pirmas naujos darbo grupės posėdis. Darbo grupę sudaro visų švietimo profesinių sąjungų, mokyklų vadovų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Darbo grupei vadovauja Rokas Masiulis, laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro pareigas.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/numatomos-etatinio-modelio-pataisos-jis-turi-buti-aiskesnis-ir-paprastesnis

 

 

 • 2018 m. gruodžio 4 d. ministerijoje pasirašomas susitarimų protokolas su profesinėmis sąjungomis

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/smm-pasirasytas-susitarimu-protokolas-su-profesinemis-sajungomis

Susitarimų protokolas

http://www.smm.lt/uploads/documents/naujienos/SKMBT_28318120416550.pdf

 

 • 2018 m. gruodžio 3 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė susitinka su profesinėmis sąjungomis

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/susitikimas-su-profesinemis-sajungomis

 • 2018 m. lapkričio 30 d. visoms profesinėms sąjungoms patvirtinti išsiųstas susitikimo protokolas

Protokolas

https://www.etatinis.lt/wp-content/uploads/2018/11/SUSITIKIMO-PROTOKOLAS_3.pdf

 

 • 2018 m. lapkričio 29 ryte prasideda ministrės susitikimas ir derybos su profesinėmis sąjungomis, susitikimas baigiasi jau po vidurnakčio, lapkričio 30 d.

 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministre-susitiks-su-profesinemis-sajungomis-po-susitikimo-rengiama-trumpa-spaudos-konferencija

 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/su-profesinemis-sajungomis-pasiekti-susitarimai-del-etatinio-igyvendinimo-tobulinimo

 

 • 2018 m. lapkričio 26 d. su profesinėmis sąjungomis derinamas susitarimų protokolas

 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/smm-su-mokytoju-profesinemis-sajungomis-derina-susitarimu-protokola

 

 • 2018 m. lapkričio 21 d. su profesinėmis sąjungomis susitariama dėl etatinio darbo apmokėjimo koregavimo

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/smm-su-profesinemis-sajungomis-sutarta-del-etatinio-darbo-apmokejimo-koregavimo

 

 • 2018 m. lapkričio 20 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė kviečia susitikti visų profesinių sąjungų vadovus

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministre-jurgita-petrauskiene-kviecia-susitikti-visu-profesiniu-sajungu-vadovus

 

 • 2018 m. lapkričio 14 d. įvyksta antras Etatinio koordinavimo grupės pasitarimas

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ketvirtadieni-i-posedi-renkasi-etatinio-koordinavimo-grupe-kurioje-dalyvauja-visu-mokytoju-profesiniu-sajungu-atstovai-

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/etatinio-koordinavimo-grupe-sutare-tobulinti-modeli

 

 • 2018 m. spalio 9 d. į pirmą posėdį ministerijoje renkasi darbo grupė Naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos įdiegimo ir etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimo pokyčiams koordinuoti

Į darbo grupę įeina ir profesinių sąjungų atstovai. Per posėdį analizuojama mokyklų finansavimo situacija, vertinami veiksniai, lėmę mokymo lėšų sumažėjimą ar padidėjimą mokykloms ir savivaldybėms pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

 

 • 2017 m. lapkričio 6 d. Vyriausybėje pasirašoma sutartis su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis

 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/vyriausybeje-pasirasyta-sutartis-su-svietimo-darbuotoju-profesinemis-sajungomis

Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/SAKOS_KOLEKTYVINE_SUTARTIS.pdf

 

 • 2017 m. spalio 19 d. ministerija su profesinėmis sąjungomis susitaria dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-sutare-su-profesinemis-sajungomis-del-kolektyvines-sutarties

 

 

 

Dokumentai

Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

 

Posėdžio data Medžiaga Protokolas
2017 02 21 ŠMM ir profesinių sąjungų atstovų posėdis Protokolas Nr. OR6-4
2017 02 09 Ministerijoje vyko konsultacinis susitikimas dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties  
2017 02 02 Švietimo ir mokslo ministerija ir profesinės sąjungos susitarė dėl etatinio apmokėjimo struktūros, toliau bus dirbama prie vieno modelio  
2017 01 19 ŠMM ir profsąjungos sutarė dėl esminių etatinio mokytojų darbo apmokėjimo principų Protokolas Nr. OR-1
2017 01 02 Ministrė Jurgita Petrauskienė ir švietimo profsąjungų vadovai aptarė bendrus darbus  

 

Archyvas >>