Tarptautinis bendradarbiavimas

ES MTEP politika

Bendrai

 1. Nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa HORIZONTAS 2020 (Kviečiame teikti atsiliepimus)
 2. Paskelbtos viešosios konsultacijos dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės.
 3. 2011 m. vasario 14 d. Europos Komisija paskelbė dokumentą „Žalioji knyga: iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ (toliau – „Žalioji knyga“) ir pradėjo viešuosius debatus dėl būsimų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programų. Viešosios konsultacijus buvo baigtos 2011 m. gegužės 20 d.
  Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra, parengė Lietuvos poziciją dėl „Žaliosios knygos“, kuri buvo išsiųsta Europos Komisijai 2011 m. gegužės 24 d.
  Viešųjų konsultacijų metu visos Europos Komisijai pateiktos pozicijos dėl „Žaliosios knygos“: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=responses
 4. Dvylikos į Europos Sąjungą 2004 m. įstojusių valstybių (Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija) bendra pozicija dėl būsimos Bendrosios programos.
 5. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 7-osios bendrosios programos ir specialiųjų programų tarpinis įvertinimas (http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm), PDF.
 6. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union) 
 7. Europos Komisijos darbo dokumentas "Konsultacijos dėl "ES 2020" ateities strategijos
 8. Mokslo ir technologijų ateitis Europoje
 9. Viskas apie ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką
 10. ES informacija apie nacionalines MTEP politikas

Atskiros sritys ir dokumentai

Žinių perdavimas iš mokslinių tyrimų institucijų į pramonę. Intelektinės nuosavybės vadyba.

 1. Europos Komisijos komunikatas "Žinių tarp mokslinių tyrimų institucijų ir pramonės perdavimo visoje Europoje pagerinimas: link atvirų inovacijų. Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimas" (dok. Nr. 8323/07, 2007 m. balandžio 11 d., anglų k.)
 2. Europos Komisijos (EK) personalo darbo dokumentas, lydintis EK komunikatą "Žinių tarp mokslinių tyrimų institucijų ir pramonės perdavimo visoje Europoje pagerinimas: link atvirų inovacijų. Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimas" (dok. Nr. 8323/07 ADD1, 2007 m. balandžio 11 d., anglų k.)
 3. Pirmininkaujančios valstybės pagrindinių klausimų dokumentas: "Iniciatyva parengti intelektinės nuosavybės, sukuriamos universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose, vadybos chartiją" ( dok. Nr. 8434/07, 2007 m. balandžio 13 d., anglų k.)
 4. Dokumento klaidų ištaisymas (dok. Nr. 8323/07 COR1, 2007 m. balandžio 16 d., anglų k.)
 5. Europos Komisijos rekomnedacija dėl intelektinės nuosavybės valdymo žinių perdavimo veikloje ir universitetų bei kitų viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų praktikos kodekso (dok.nr. 8513/08; 2008 m. balandžio 10 d.)

ES gyvybės mokslų ir biotechnologijų strategija

 1. Europos Komisijos komunikatas: "Dėl gyvybės mokslų ir biotechnologijų strategijos tarpinės peržiūros" (dok. Nr. 8343/07, 2007 m. balandžio 12 d., anglų k. ir lietuvių k.)
 2. Europos Komisijos (EK) personalo darbo dokumentas, lydintis EK komunikatą: "Dėl gyvybės mokslų ir biotechnologijų strategijos tarpinės peržiūros" (dok. Nr. 8343/07 ADD 1, 2007 m. balandžio 12 d., anglų k.)
 3. ES tarybos išvadų dėl gyvybės mokslų ir biotechnologijų projekto pagrindiniai elementai (dok. Nr. DS321/07, 2007 m. balandžio 13 d., anglų k.)

Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra

 1. Europos Komisijos Žalioji knyga "Europos mokslinių tyrimų erdvė: naujos perspektyvos" (2007 m. balandžio 4 d.)
 2. Europos Komisijos tarnybų darbo dokumentas palydintis Žaliąją knygą "Europos mokslinių tyrimų erdvė: naujos perspektyvos" (2007 m. balandžio 4 d.)
 3. Trumpa informacija apie Europos Komisijos Žaliąją knygą - "Europos mokslinių tyrimų erdvė: naujos perspektyvos“

Europos inovacijų politika

 1. EK komunikatas apie inovacijas

Europos technologijų institutas

 1. Europos technologijų institutas

Septintoji bendroji MTTP programa

 1. Svarbiausi 7BP dokumentai (http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html)
 2. 7-oji bendroji programa ir struktūriniai fondai

ES Jungtinės technologinės iniciatyvos (JTI) - steigimo dokumentų projektai ir Lietuvos pozicijos

ES dokumentų dėl JTI ARTEMIS (Įterptinės sistemos) projektai:

 1. Proposal for a Council Regulation on the establishment of the "ARTEMIS Joint Undertaking" to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems
 2. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą
 3. Komisijos personalo darbinis dokumentas. Pridedamas prie šio dokumento Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą. Poveikio vertinimo santrauka.
 4. Commission Staff Working Document. Accompanying document to the Proposal for a Council Regulation on the establishment of the "ARTEMIS Joint Undertaking" to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems. Summary of the Impact Assessment
 5. Commission Staff Working Document Annex to the Proposal for the Council Regulation on the setting up of the ARTEMIS Joint Undertaking Analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) on Embedded Computing Systems

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI ARTEMIS projektų:

 1. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą 9685/07 RECH 141 COMPET 148
 2. JTI ENIAC (Nanoelektronikos technologijos, 2020)

ES dokumentų dėl JTI ENIAC projektai:

 1. Commission staff working document - Accompanying document to the proposal for a Council Regulation - Setting up the "ENIAC Joint Undertaking" - Impact Assessment
 2. Proposal for a Council Regulation - Setting up the "ENIAC Joint Undertaking"
 3. Commission staff working document - Accompanying document to the proposal for a Council Regulation - Setting up the "ENIAC Joint Undertaking" - Executive Summary of the Impact Assessment

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI ENIAC projektų:

 1. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento - "ENIAC" bendros įmonės įsteigimas 1049/07 RECH 168 COMPET 179
 2. JTI "Švarus dangus" (Aeronautika ir oro transportas)

ES dokumentų dėl JTI Švarus dangus projektai:

 1. Komisijos tarnybų darbo dokumentas – lydimasis dokumentas – Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio „Švaraus dangaus“ bendrąją įmonę – Bendros technologijų iniciatyvos (BTI) poveikio aeronautikos ir oro transporto srityje analizė – poveikio vertinimo santrauka
 2. Commission Staff Working Document - Accompanying document to the Proposal for a Council Regulation - Setting Up The Clean Sky Joint Undertaking - Analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) in the area of Aeronautics and Air Transport - Impact Assessment
 3. Commission Staff Working Document - Accompanying document to the Proposal for a Council Regulation - Setting Up The Clean Sky Joint Undertaking - Analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) in the area of Aeronautics and Air Transport - Summary of the Impact Assessment
 4. Proposal for a Council Regulation - Setting up the Clean Sky Joint Undertaking
 5. Proposal for a Council Regulation - Setting up The Clean Sky Joint Undertaking
 6. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio „Švaraus dangaus“ bendrąją įmonę

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI Švarus dangus projektų:

 1. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio „Švaraus dangaus“ bendrąją įmonę 10148/07 RECH/167;COMPET/178;
 2. JTI IMI (Inovaciniai vaistiniai preparatai)

ES dokumentų dėl JTI IMI projektai:

 1. Komisijos personalo darbinis dokumentas pridedamas prie šio dokumento: Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės steigimo pasiūlymo Bendros technologijų iniciatyvos (BTI) „Naujoviški vaistai“ poveikio analizės santrauka Poveikio vertinimo santrauka
 2. Proposal for a Council Regulation setting up the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking
 3. Commission Staff Working Document. Accompanying document to the Proposal for the Council decision on the setting up the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking. Analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) in the area of Innovative Medicines. European Commission, DG Research, Health Directorate. Impact Assessment
 4. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo
 5. Commission Staff Working Document accompanying document to the Proposal for the Council Regulation concerning the setting up the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking.Executive Summary of the analysis of the effects of a Joint Technology Initiative (JTI) in the area of Innovative Medicines. Executive Summary of the impact assessment

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI IMI projektų:

 1. Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Inovacinių vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo 9686/07 RECH 142 COMPET 149

Europos kosmoso politika ir kosmoso programa

 1. ES Tarybos rezoliucija dėl Europos kosmoso politikos (dok. Nr. 10037/07, 2007 m. gegužės 25 d., anglų k.)
 2. Europos Komisijos personalo darbo dokumentas, lydintis Europos Komisijos komunikatą "Europos kosmoso politika": "Europos kosmoso programa - preliminarūs elementai" (dok. Nr.9052/07 ADD1, 2007 m. balandžio 26 d., anglų k.)
 3. Europos Komisijos komunikatas: "Europos kosmoso politika" (dok. Nr.9052/07, 2007 m. balandžio 26 d., anglų k.)
 4. Europos Komisijos personalo darbo dokumentas, lydintis Europos Komisijos komunikatą "Europos kosmoso politika": "Europos kosmoso politikos poveikio įvertinimas" (dok. Nr.9052/07 ADD2, 2007 m. balandžio 26 d., anglų k.)
 5. Europos Komisijos personalo darbo dokumentas, lydintis Europos Komisijos komunikatą "Europos kosmoso politika": "Europos kosmoso politikos poveikio įvertinimo santrauka" (dok. Nr.9052/07 ADD3, 2007 m. balandžio 26 d., anglų k.)