Tarptautinis bendradarbiavimas

Dabartinių Europos kalbų centras

Dabartinių Europos kalbų centro seminarų dalyviai iš Lietuvos

Dabartinių Europos kalbų centro veiklą Lietuvoje koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Ministerijoje sudaryta atrankos komisija, kuri organizuoja kandidatų į Dabartinių Europos kalbų centro organizuojamus seminarus atranką. Informacija apie būsimus seminarus skelbiama Švietimo ministerijos interneto puslapyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie Dabartinių Europos kalbų centro veiklą, vykdomus projektus ir galimybes dalyvauti šioje veikloje, kreipkitės:

Vilma Bačkiūtė
Švietimo ir mokslo ministerijos
Pedagogų veiklos skyriaus vedėja
El. p. vilma.backiute@smm.lt
Tel.: (8 5) 219 1134

Irena Raudienė
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė
El.p. Irena.Raudiene@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1246

Dabartinių Europos kalbų centro interneto puslapis www.ecml.at.