Tarptautinis bendradarbiavimas

Studijos ir stažuotės užsienyje

2007 m. liepos mėn. 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. ISAK-1521  „Dėl įgaliojimų Švietimo mainų paramos fondui suteikimo“ (Žin., 2007, Nr.84-3420), Švietimo mainų paramos fondas yra įgaliotas organizuoti stipendijų studijoms, mokslinėms stažuotėms ir išmokų skyrimo konkursus pagal tarptautines sutartis ir Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų pasirašytus susitarimus, už kurių vykdymą atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Informacija apie konkursus finansuojamoms studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kalbos ir kultūros kursams pateikiama Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje www.smpf.lt.

 

Konkursai pagal sutartis, programas

 

Užsienio šalių (fondų) stipendijos studijoms, stažuotėms

  1. Kviečiame studentus dalyvauti DUO-Thailand programoje  2017 metais
  2. Kviečiame studentus dalyvauti DUO-Korea programoje  2016 metais
  3. Stipendijos mokslininkų ir doktorantų stažuotėms Azerbaidžane
  4. Stipendijos studijoms Khazar universitete Azerbaidžane 2016–2017 m. m.
  5. Kursai, stažuotės Indijoje
  6. Vokietijos Bundestago tarptautinės parlamentinės stipendijos 2016 m. 
  7. Makedonijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą 2015 m. (Aprašymas 1) (Aprašymas 2) (Paraiškos forma)
  8. Azerbaidžano tarptautinio vystymo agentūros stipendijos