Savivaldybių švietimo padalinių ir švietimo teikėjų konsultavimas

2019-12-12,13 d. Konferencija-seminaras „#Raktas į sėkmę. Lyderystė ir vadyba švietimo kaitai"
Programa
Medžiaga

2019-08-27 savivaldybių švietimo konferencija „Socialinis teisingumas švietime – bendros pastangos dėl kiekvieno vaiko sėkmės!"
Programa
Medžiaga

2019-06-20,21 KONFERENCIJA-SEMINARAS „ŠVIETIMO KOKYBĖS KULTŪRA: DUOMENIMIS GRĮSTŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS ĮGYVENDINANT REFORMAS“
Programa
Medžiaga

2019-04-04 Seminaras „KELIŲ Į KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĘ PAIEŠKOS: KĄ GALIME PADARYTI KARTU?“
Programa
Medžiaga

2018-12-13 Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos diegimo gerųjų praktikų sklaidos konferencija
Programa
Medžiaga

2018-08-28 Savivaldybių švietimo konferencija
Programa

2018-06-14 Švietimo struktūrinė reforma: pirmieji žingsniai arba lašas po lašo ir akmenį pratašo
Programa
Medžiaga

Viešosios konsultacijos dėl ugdymo ankstinimo su savivaldybių švietimo padalinių specialistais.
Programa

2018-01-05 konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“
Medžiaga (1) (2)

2017-12-14–15 seminaras „Geros mokyklos koncepcija - rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės. Vadyba ir lyderystė“
Medžiaga

2017-08-25 Konferencija „Savivaldybių švietimo būklė: prielaidos ugdymo kokybei gerinti“
Medžiaga (1) (2) (3)
Ministrės kalba: https://youtu.be/TjfnUz9U7SQ

2017-06-20 seminaras „Nauji vadybos metodai švietimo sektoriuje“
Medžiaga (1) (2) (3)

2017-03-16–17 seminaras „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje“
Medžiaga

2017-02-09 seminaras „Emocinė aplinka mokykloje: svarba ir vertinimas“
Medžiaga (1) (2) (3)

2016-08-25 konferencija „2016–2017 mokslo metai: pamoka kitaip“
Medžiaga Vaizdo įrašas (1)

2016-06-21–22 seminaras „Savarankiškosios savivaldybių švietimo funkcijos“
Medžiaga

2016-05-23 viešoji konsultacija „Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės link: pagalba mokyklai“
Programa
Medžiaga

2016-04-14–15 seminaras „Švietimo aktualijos, žmogiškųjų išteklių valdymas“
Medžiaga

2015-12-09–10 seminaras „Duomenimis grįstų sprendimų paieška savivaldybių švietimo pažangai"
Medžiaga

2015-08-26 konferencija „Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?“
Medžiaga (1) (2) (3)  Vaizdo įrašas (1) (2) (3) Pristatymai (A) (B) (C) (D) (E
Ministrės Audronės Pitrėnienės pranešimas (Pranešimas) (Skaidrės)

2015-07-08 seminaras „Naujos mokyklų finansavimo metodikos projekto pristatymas“
Žemėlapis
Medžiaga

2014-08-26 konferencija „Prieinamumas ir lygios galimybės – iššūkiai užtikrinant švietimo kokybę“
Medžiaga

2013-08-27 konferencija „Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 metams. Nuo ko pradėsime?“
Medžiaga

2012-08-24 konferencija „Pedagogo kvalifikacija – svarbiausias švietimo kokybės veiksnys“
Medžiaga