Viešosios konsultacijos

Viešoji konsultacija asocijuotų organizacijų atstovams ir mokslininkams „Lietuvos mokinių pasiekimai tarptautiniuose IEA TIMSS ir OECD PISA tyrimuose – esama situacija ir perspektyva“

Atnaujinta: 2017 11 22