Viešosios konsultacijos

Kviečiame teikti siūlymus Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių projektui

Atnaujinta: 2018 12 11

Kviečiame teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui. Norint  pateikti siūlymus, iki 2019 m. sausio 14 d. reikia užpildyti nustatytą formą.

 

Siūlymų laukiame iš mokytojų, mokytojų asociacijų, mokyklų bendruomenių, mokyklų steigėjų, akademinės bendruomenės, tėvų, nevyriausybinių organizacijų ir visų, kurie neabejingi ugdymo turinio atnaujinimui.

 

Visi redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt.

 

Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis bus vadovaujamasi atnaujinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

 

Bendrojo ugdymo gairių projektas

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2018/11/Bendruju-programu-atnaujinimo-gaires_2018-11-21.pdf.