Viešosios konsultacijos

Projektinio darbo programa

Atnaujinta: 2021 07 21

Kviečiame susipažinti su Projektinio darbo, kuris būtų vykdomas pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje, programos projektu. Pastabas, siūlymas prašome teikti Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistei Loreta Graželienei, el. paštu Loreta.Grazeliene@smm.lt iki rugpjūčio 1 d.

Įsakymo projektas

Projektinio darbo programa

1 priedas. Mokinio projektinio darbo įsivertinimas

2 priedas. Vertinimo kriterijai su pavyzdžiais

3 priedas. Taškų pasiskirstymas

4 priedas. Rengimo reikalavimai