Viešosios konsultacijos

Vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo tvarkos aprašo projektas

Atnaujinta: 2021 09 03

Parengtas naujos redakcijos „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo“ projektas. Atnaujinta tvarka padės sklandžiau įgyvendinti naujas bendrąsias ugdymo programas.

Kviečiame susipažinti su projektu ir iki 2021 m. rugsėjo 30 d. laukiame Jūsų pastabų ir siūlymų. Juos siųskite Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistui Rimantui Jokimaičiui el. paštu rimantas.jokimaitis@smm.lt

Kai siūlymai bus apibendrinti, mokymo priemonių rengėjus, leidėjus, kitus suinteresuotus asmenis ir institucijų atstovus kviesime į pasitarimus pozicijoms derinti.

Nauja dokumento redakcija pakeis šiuo metu galiojantį  „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą“, patvirtintą švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V- 755.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektas