Viešosios konsultacijos

Planuojami pokyčiai viduriniame ugdyme. Medžiaga diskusijoms

Atnaujinta: 2021 04 30

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija konsultuojasi su švietimo bendruomene dėl atnaujinamos vidurinio ugdymo sąrangos. 

Siūlomų pokyčių tikslas - užtikrinti sąlygas baigiamųjų klasių mokiniams lanksčiau rinktis mokomuosius dalykus, susitelkti į jiems svarbiausių dalykus, mokytis juos nuosekliau ir giliau, skiriant daugiau laiko. Taip pats siūloma keisti pasiekimų vertinimą baigiant vidurinio ugdymo programą ir pereiti prie kaupiamojo vertinimo. 

Kviečiame susipažinti su projektu ir teikti pastabas bei pasiūlymus iki š. m. gegužės 3 d. el. p. ugdymas@smm.lt.